FONTI

CELTI
Irlandesi

MITI CELTICI
INSCRIPTIONES LATINÆ SELECTÆ
EPIGRAFIA MONUMENTALE GALLO-ROMANA
* * *
SILVANVS
INSCRIPTIONES LATINÆ SELECTÆ
Dis Pater
Iuppiter
Mercurius
Cocidius
► Silvanus et epítheta
Sinquatis
► Silvanus
Schema
Indice / Legenda
INSCRIPTIONES LATINÆ SELECTÆ
Genere Epigrafia monumentale
Province Alpes Graiae
Aquitania
Britannia
Gallia Lugudunensis
Gallia Belgica
Germania Inferior
Germania Superior
Lingua Latino
Epoca I sec. a.C. - IV sec. d.C.
INSCRIPTIONES LATINÆ SELECTÆ
EPIGRAFIA MONUMENTALE GALLO-ROMANA
* * *
SILVANUS

Silvanus
Silvanus Callirius
Silvanus Cocidius
Silvanus Sinquatis
Silvanus Sucellus
Silvanus Vinotonus

SILVANVS
DEO SILVANO
CARISTANIVS
IVSTIANVS
PRAEF
COH I HAMIOR
V S L L M
[D]eo Silv[ano]
[C]aristan[ius]
[I]ustianu[s]
praef(ectus)
[c]oh(ortis) I Ham[ior(um)]
v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
AE [1898, 152] = RIB [01: 2167] Vindolanda (Britannia)
(Regno Unito)
...†] SILVAN
M AVRE
LIVS MO
DESTVS B
F COS PR
OVINCIAE
VPERIORIS
LEG II AVG
...†] Silvan(o)
[M(arcus)] Aure-
lius Mo-
destus b(ene)-
f(iciarius) co(n)s(ularis) pr-
ovinciae
uper[i]or[i]s
leg(ionis) II Aug(ustae)
AE [1929, 128] = RIB [01: 1696] Vindolanda (Britannia)
(Regno Unito)
DEO SILVA
NO
HERMES
V S L V
Deo Silva-
no
Hermes
v(oto) s(uscepto) l(ibens) v(olvit) [sic]
AE [1949: 100] Camulodunum (Britannia)
Colchester (Regno Unito)
DEO SANC
TO SILVANO
FLAVIVS
MARCEL
LINVS DEC
V S L M
[Deo sanc]-
[to Si]l[v]an[o]
[F]lavius
Marcel-
linus dec(urio)
 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
AE [1956: 108] = RIB [01, 1870] (Britannia)
Harrow's Scar (Regno Unito)
SILVANIS
QUADRVIS CA
LESTIB SACR
VIBIA PACATA
FL VERECVNDI
 LEG VI VIC
CVM SVIS
V S L M
Silvanis [et]
Quadr(i)vi(i)s Ca[e]-
lestib(us) sacr(um)
Vibia Pacata
Fl(avi) Verecundi
(centurionis) leg(ionis) VI Vic(tricis)
cum suis
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
AE [1964: 175] (Britannia)
Westerwood (Regno Unito)
SILVANO ET
NVMINI AVG N
AVR PV[†...
Silvano et
Numini Aug(usti) n(ostri)
[A]ur(elius) Pu[†...
AE [1969-70: 289] = RIB [03: 3054] (Britannia)
West Kington (Regno Unito)
COMMONITORIVM DEO
MERCVRIO A SATVR
NINA MVLIERE DE LINTEA
MINE QVOD AMISIT VT IL
LE QVI HOC CIRCVMVENIT NON
ANTEA LAXETVR NISSI QVANDO
RES SS DICTAS AD VANVM SS DIC
TVM ATTVLERIT SI VIR SI MV
LIER SI SERVVS SI LIBER

DEO SS DICTO TERTIAM
PARTEM DONAT ITA VT
EXSIGAT ISTAS RES QVAE S STA SVNT
ACA QUAS PERT DE SILVANO
TERTIA PARS DONATVR ITA VT
HOC EXSIGAT SI VIR SI FEMINA SI SERV
VS SI LIBER [†]E[†]TAT

Commonitorium deo
Mercurio a Satur-
nina muliere de lintea- [recte: lintia-]
mine quod amisit ut il-
le qui hoc circumvenit non
ante laxetur nis{s}i quando
res {s}s(upra) dictas ad fanum {s}s(upra) dic-
tum attulerit si vir si mu-
lier si servus si liber

Deo {s}s(upra) dicto tertiam
partem donat ita ut
ex{s}igat istas res quae s(upra) s(crip)ta(e) sunt
ac {a} quas [recte: quae] per(didi)t deo Silvano
tertia pars donatur ita ut
hoc ex{s}igat si vir si femina si serv-
us si liber [†]e[†]tat

AE [1979: 384] (Britannia)
Uley (Regno Unito)
DEO SAN SILVANO
MILITES VEXIL
LAT LEG II AVG ET COL
LEGIVM SILVANIANO
RVM ARAM DE SVO POS
VOL LIB
Deo san(cto) Silvan[o]
[milite]s vexil-
[lat(ionis) leg(ionis)] II Aug(ustae) et c[ol]-
[le]g[ium] Si[l]vaniano-
rum aram de suo pos(uerunt)
vol(entes) lib(entes)
AE [1995: 1012] = RIB [01: 924] Corstopitum (Britannia)
Corbridge (Regno Unito)
DEO SILVANO
...†...
AEL[†...
VOTVM
SOLVIT
Deo Si[l]van[o]
...†...
Ael[†...
vo[tum]
[s]olvit
CIL [vii: 304] Bravoniacum (Britannia)
Kirkby Thore (Regno Unito)
DEO SILVANO
COH II LINGON
CVI PRAEEST
C POMPEIVS M F
SATVRNINVS
Deo Silvan[o]
coh(ors) II Ling[on(um)]
cui praees[t]
C(aius) Pompeius M(arci) [f(ilius)]
Saturnin[us]
CIL [vii: 359] Gabrocentio (Britannia)
Moresby (Regno Unito)
DEO
SILVANO
MARC DIDIVS
PROVINCIALIS
BF COS V S L L M
Deo
Silvano
Marc(us) Didius
Provincialis
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
CIL [vii: 441] Longovicium (Britannia)
Lanchester (Regno Unito)
DEO
SILVANO
AVRELIVS
QVIRINVS
PR F
Deo
Silvano
Aurelius
Quirinus
pr(aefectus) f(ecit)
CIL [vii: 450] (Britannia)
Eastgate (Regno Unito)
NVMINIB AVGVSTORVM
ET SILVANO
SILVANO INVICTO SACR
C TETIVS VETVRIVS MICIA
NVS PREF ALAE SEBOSIAN
NAE OB APRVM EXIMIAE
FORMAE CAPTVM QVEM
MVLTI ANTECESSO
RES EIVS PRAEDARI
NON POTVERVNT V S L P
N[u]mi[ni]b(us) [August]orum
et Silvano
Silvano Invicto sacr(um)
C(aius) Tetius Veturius Micia-
nus pr[(a)e]f(ectus) alae Sebosian-
{n}ae ob aprum eximiae
formae captum quem
multi antecesso-
res eius praedari
non potuerunt v(oto) s(uscepto) l(ibens) p(osuit)
CIL [vii: 451] (Britannia)
Bollihope Common (Regno Unito)
DO
SILVANO
C VAL
[†...
D(e)o
Silvano
C(aius) Val(erius)
[†...
CIL [vii: 500] Pons Aelius (Britannia)
Newcastle (Regno Unito)
DEO SANCTO
SILVANO VE
NATORES
BANNIESS
Deo Sancto
Silvano ve-
natores
Banniess(es)
CIL [vii: 830] Camboglanna (Britannia)
Birdoswald (Regno Unito)
DEO
SILV
Deo
Silv(ano)
CIL [vii: 959] Castra Exploratorum (Britannia)
Netherby (Regno Unito)
SILVANO
PANTHEO
PRO SAL
RVFINI TRIB ET
LUCILLAE EIVS
EVTYCHVS
LIB C S
V S L M
Silvano
[Pa]ntheo
[p]ro sal(ute)
[Ru]fini trib(uni) et
[L]ucillae eius
Eutychus
lib(ertus) c(um) s(uis)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [vii: 1038] Bremenium (Britannia)
High Rochester (Regno Unito)
DEO SILVA
NO PRO SA
LVTE SVA ET
SVORVM C AR
ARIVS DOMITI
ANVS  LEG XX
V V V S L L M
Deo Silva-
no pro sa-
lute sua et
suorum C(aius) Ar-
rius Domiti-
anus (centuria) leg(ionis) XX
V(aleriae) v(ictricis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
CIL [vii: 1081] Trimontium (Britannia)
Newstead (Regno Unito)
SILVA
NO
[†...
Silva-
no
[†...
CIL [vii: 1115] (Britannia)
Auchendavy (Regno Unito)
DEO
SILVANO
L TANICIVS
VERVS
PRAEF V S L L M
Deo
Silvano
L(ucius) Tanicius
Verus
praef(ectus) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
CIL [vii: 1124] (Britannia)
Cadder (Regno Unito)
SILVANE SACRA SEMICLVSE FRAXINO
ET HVIVS ALTI SVMME CVSTOS HORTVLI
TIBI HASCE GRATES DEDICAMVS MVSICAS
QUOD NOS PER ARVA PERQ MONTIS APLICOS
TVIQVE LVCI SVAVEOLENTIS HOSPITES
DVM IVS GUBERNO REMQ FVNGOR CAESARVM
TVO FAVORE PROSPERANTI SOSPITAS
TV ME MEOSQVE REDVCES ROMAM SISTITO
DAQVE ITALA RVRA TE COLAMVS PRAESIDE
EGO IAM DICABO MILE MAGNAS ARBORES
T POMPONI VICTORIS PROC AVGVSTORVM
Silvane sacra semicluse fra[xino]
et huius alti summe custos hor[tuli]
tibi hasce grates dedicamus musicas
quod nos per arva perq(ue) montis Alpicos
tuique luci suaveolentis hospites
dum ius guberno remq(ue) fungor Caesarum
tuo favore prosperanti sospitas
tu me meosque reduces Romam sistito
daque itala rura te colamus praeside
ego iam dicabo mil(l)e magnas arbor[es]
T(iti) Pomponi Victoris proc(uratoris) Augustor[um]
CIL [xii: 103] Axima (Alpes Graiae)
Aime (Savoie, Francia)
DEO
SILVAN
O OMBE
CCO V S L M
Deo
Silvan-
o Ombe-
cco v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xii: 5381] Lugdunum Convenarum (Aquitania)
Saint-Béat (Haute-Garonne, Francia)
SILVANO DEO ET
MONTIBVS NVMIDIS
Q IVL IVLIANVS ET PVBLICI
VS CRESCENTINVS QVI PRI
MI HINC COLVMNAS VICE
NARIAS CLAVERVNT ET
ET EXPORTAVERVNT
V S L M
Silvano deo et
Montibus Numidis
Q(uintus) Iul(ius) Iulianus et Publici-
us Crescentinus qui pri-
mi hinc columnas vice-
narias claverunt et
{et} exportaverunt
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
CIL [xiii: 38] Lugdunum Convenarum (Aquitania)
Marignac (Haute-Garonne, Francia)
SIL[†...
[†...
Sil[vano (?)]
[†...
CIL [xiii: 245] Lugdunum Convenarum (Aquitania)
Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne, Francia)
HERCVLI MERCVRIO ET SILVANO SACRVM ET DIVE PANTEO EX V
Herculi Mercurio et Silvano sacrum et divo panteo ex v(oto)
CIL [xiii: 242] Arverni (Aquitania)
Mont-Dore-les-Bains (Puy-de-Dôme, Francia)
ACITTI
DIS MONT
ET SILVANO
ET DIANAE
L P P V S L M
 
Acitti
Dis Mont(ibus)
et Silvano
et Dianae
L(ucius) P(ompeius) P(aulinianus) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xiii: 382] Lugdunum Convenarum (Aquitania)
Artigue (Haute-Garonne, Francia)
SILVA
NO DEO
[†...
Silva-
[no] deo
[†...
CIL [xiii: 401] Lugdunum Convenarum (Aquitania)
Tibiran-Jaunac (Haute-Garonne, Francia)
IN H D D DEO SILVANO
TEMPL CVM SIGNO VE
TVSTATE CONLAPSVM
SEXT ATTONIVS PRIVATVS
CIVES TREVER IIIIIIVIR
AVGVSTALIS PECVNIA
SVA RESTITVIT
In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deo Silvano
templ(um) cum signo ve-
tustate conlapsum
Sext(us) Attonius Privatus
cives Trever IIIIIIvir
Augustalis pecunia
sua restituit
CIL [xiii: 411] Treveri (Gallia Belgica)
Altrier / Op der Schanz (Lussemburgo)
D M
SILVANO
D(is) M(anibus)
Silvano
CIL [xiii: 1289] Avaricum (Aquitania)
Bourges (Cher, Francia)
NVMIN AVG
DEO SILVANO
FABRI TIGNVAR
QVI FORO SEGVS
CONSTISTVNT
D S P P
Numin(i) Aug(usti)
deo Silvano
fabri tignuar(ii)
qui foro Segus(iavorum)
consistunt
d(e) s(ua) p(ecunia) p(osuerunt)
CIL [xiii: 1640] Forum Segusiavorum (Gallia Lugudunensis)
Bourges (Loire, Francia)
SILVANO
AVGVSTO
M AEMILIVS
LAETVS
A STVDIIS
AVGVSTI
DICAVIT
Silvano
Augusto
M(arcus) Aemilius
Laetus
a studiis
Augusti
dicavit
CIL [xiii: 1779] Lugdunum (Gallia Lugudunensis)
Lyon (Rhône, Francia)
DEO SILVANO
AVG
TIB CL CHRES
TVS CLAVIC
CARC P LUG
ARAM ET SIG
NVM INTER
DVOS ARBO
RES CVM AE
DICVLA EX VO
TO POSVIT
Deo Silvano
Aug(usto)
Tib(erius) Cl(audius) [C]hres-
tus clavic(ularius)
carc(eris) p(ublici) Lug(uduni)
aram et sig-
num inter
duos arbo-
res cum ae-
dicula ex vo-
to posuit
CIL [xiii: 1780] Lugdunum (Gallia Lugudunensis)
Lyon (Rhône, Francia
...†]ILV[†... ...†S]ilv[ano (?) †...
CIL [xiii: 2347a] Lugdunum (Gallia Lugudunensis)
Lyon (Rhône, Francia)
DEAE DIANAE
ET SILVANO
VRSARI
POSVERV
NT EX VOTO
Deae Dianae
et Silvano
ursari(i)
posueru-
nt ex voto
CIL [xiii: 5243]  Turicum (Germania Superior)
Zürich (Svizzera)
SILVANO
TETTO
SERVS FI
TACITI EX
VOTO P
Silvano
Tetto-
serus fi(lius)
Taciti ex
voto p(osuit)
CIL [xiii: 6087] Tabernae (Germania Superior)
Rheinzabern (Rheinland-Pfalz, Germania)
D SILVANO
LVCIOS CINONIS
V S L M
D(eo) Silvano
Lucios [sic] Cinonis
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xiii: 6146] (Germania Superior)
Eisenberg (Rheinland-Pfalz, Germania)
I O M
SILVANO CO
NS DIANAE
AVG VEX LEG
XXII ANT PR P F
AG LIGNARIS SVB
CVRA MAMERTIN
IVSTI OPT D II ASPR
COS
I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
Silvano Co-
ns(ervatori) Dianae
Aug(ustae) v[e]x(illatio) [le]g(ionis)
XXII Ant(oninianae) P[r(imigeniae) P(iae) F(idelis)]
ag(entium) [sic] lignari(i)s sub
cura Mamertin(i)
Iusti opt(ionis) d(edicavit?) II Aspr(is)
co(n)s(ulibus)
CIL [xiii: 6618] (Germania Superior)
Trennfurt, Klingenberg am Main (Bayern, Germania)
DEO SILVANO
M SVPERIN
FELIX
BF COS
SACRM PRE
TEXTATO COS
IN HVNC TVMVLO
R
Deo Sil[vano]
M(arcus) Superin(ius)
Felix
b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis)
sacr(u)m Pr(a)e-
textato co(n)[s(ule)]
in hunc tumulo
R
CIL [xiii: 7794] Rigomagus (Germania Inferior)
Remagen (Rheinland-Pfalz, Germania)
IOVI O M ET
HERCVLI ET
SILVANO ET
GENIO DOMVS
M SABINIVS NEPOTI
ANVS PRAEF CAST
CVM MARCELLO ET
NEPOTIANO ET FESTO
FILIS
DEDIC XIII KAL OCT
IMP COMMODO VI ET
SEPTIMIANO COS
[Io]vi O(ptimo) M(aximo) et
[He]rculi et
[Sil]vano et
[Ge]nio [do]mus
M(arcus) [Sabi]nius Nepoti-
anus praef(ectus) cast(rorum)
c[u]m Marcello et
[Nep]otiano [e]t Festo
fili(i)s
[ded]ic(avit) XIII Kal(endas) Oct(obres)
[[Imp(eratore) Commodo VI et]]
[S]eptimi[an]o co(n)s(ulibus)
CIL [xiii: 8016] Castra Bonnensia (Germania Inferior)
Bonn (Nordrhein-Westfalen, Germania)
DEO SILVA
NO COHO VIII
 HONORA
ATIANA
CONTIBER
SIGNIFERI
V S L M
Deo Silva-
no c(o)ho(rtis) VIII
(centuria) Honora-
{a}tiana
contiber(nales) [recte: contuber(nales)]
signiferi
v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito)
CIL [xiii: 8033] Castra Bonnensia (Germania Inferior)
Bonn (Nordrhein-Westfalen, Germania)
IN H D D
DIABVS MALVISIS
ET SILVANO
AVR VERE
CVNDVS ORDI BRITO
V S L M
In h(onorem) d(omus) d(ivinae)
diabus [recte: deabus] Malvisis
et Silvano
Aur(elius) Vere-
cundus ordi(narius) Brit(t)o(num)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xiii: 8208] Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Germania Inferior)
Köln (Nordrhein-Westfalen, Germania)
PRO SAL[†...
HERCVLI MAGVSAN[†...
...†]IS ABIRENIBV[†...
SILVANO ET GENIO LOC
DIANE MAHALINEIS
VICTORIE MERCVRIO
CETERISQVE DIS DEABVS
OMNIBVS SIMILINIVS
...†]NVS VERED [†...
...†]
STIS DIRMES[†...
VETERA
NVS ITEM CVRAT
N BRITTO
NVM CVM [†...
Pro sa[l(ute) d(omini) n(ostri?)]
[Herc]uli Magusan[o Ma]-
[tron]is (?) Abirenibu[s et]
[Sil]vano et Genio [loc(i)]
[Dia]n(a)e Mahal[ineis]
[Vic]tori(a)e Mercu[rio]
[cete]risque dis dea[bus]
[om]nibus Similini[us]
...†]nus vered(arius) [et]
...†]stis Dirmes[us (?)]
[vetera]nus item cu[rat(or)]
[n(umeri) Britto]num cum [†...
CIL [xiii: 8208] Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Germania Inferior)
Köln (Nordrhein-Westfalen, Germania)
DEO SILVANO
CESSORINIVS
AMMAVSIVS
VRSARIVS LEG
XXX V V S A
V S L M
Deo Silvano
Cessorinius
Ammausius
ursarius leg(ionis)
XXX U(lpiae) V(ictricis) S(everianae) A(lexandrianae)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xiii: 8639] Colonia Ulpia Traiana (Germania Inferior)
Xanten (Nordrhein-Westfalen, Germania)
...†]S CAPI[†...
...†] SEDATU SILVAN[†...
...†] I O M
[†...
...†]s capi[†...
...† se]datu Silvan[†...
...†] I(ovi) O(ptimo) [M(aximo)]
[†...
CIL [xiii: 11024] Ausci / Eliumberrum (Aquitania)
Auch (Gers, Francia)
SILVANO
L FLAVIVS
BVRRVS MILES
LEG XI C P F
 BETVVI
SILONIS V S L M
Silvano
L(ucius) Flavius
Burrus miles
leg(ionis) XI C(laudiae) P(iae) F(idelis)
(centuria) Betuvi
Silonis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xiii: 11508] Vindonissa (Germania Superior)
Windisch (Aargau, Svizzera)
D SILVANO
[†] SABIDIVS
MAXIMVS
[†...
[D(eo)] Silvano
[†] Sabidius
Maximus
[†...
RIB [01: 104] Corinium (Britannia)
Cirencester (Regno Unito)
DEO
SILVANO
[†]S[†...
Deo
Silvano
[†]s[†...
RIB [01: 303] (Britannia)
Hereford? (Regno Unito)
DEO SANCTO
SILVANO S
L CELERINVS
VITALIS CORNI
LG VIIII HIS
V S L L M
ET DONVM HOC DONVM
ADPERTINIAT CAVTVM ATTIGGAM
D[eo sancto]
Silva[no s(acrum)]
L(ucius) Celerin[i]us
Vitalis corni(cularius)
leg(ionis) VIIII His(panae)
v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito)
et donum hoc donum
adpertiniat [sic] cautum attiggam [sic]
RIB [01: 659] Eboracum (Britannia)
York (Regno Unito)
DIBVS
HERCVLI
ET
SILVANO
FE
PRIMVS CV AR
PRO SE ET
VEXLATIONE
V S L M
Dibus [sic]
Herculi
et
Silvano
fe(cit)
Primus cu(stos) ar(morum)
pro se et
vex(i)l(l)atione
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
RIB [01: 796] (Britannia)
Haile? (Regno Unito)
DEO SILVANO
VOTVM LET
PSVV
Deo Silvano
votum l(a)et(us?)
[p]osu{v}[it]
RIB [01: 923] Voreda (Britannia)
Old Penrith (Regno Unito)
DEO
SANCTO
SILVANO
[†...
[Deo]
sa(n)cto
Silvan[o]
[†...
RIB [01: 924] Voreda (Britannia)
Old Penrith (Regno Unito)
SILVANO
VELLAEVS
[†...
Silvano
Vellaeus
[†...
RIB [01: 1790] Magnae (Britannia)
Carvoran (Regno Unito)
COL
DEI
SIL
Col(legium)
dei
Sil(vani)
RIB [02-03: 2422,52] Ambo (Britannia)
Wendens (Regno Unito)
SILVANI Silvani
RIB [02-06: 2494,173] Londinium (Britannia)
London (Regno Unito)
SILVANI Silvani
RIB [02-06: 2501,512] (Britannia)
Martinhoe (Regno Unito)
SILVANVS CALLIRIVS
DEO SILVANO
CALLIRIO D
INTVSMVS
AERARIVS
V S L M
Deo Silvano
Callirio d(onum)
intusmus
aerarius
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
AE [1949: 94] Camulodunum (Britannia)
Colchester (Regno Unito)
SILVANVS COCIDIVS
DEO
SILVANO
COCIDIO
Q FLORIVS
MATERNVS
PRAEF COH
I TVNG
V S L M
Deo
Silvano
Cocidio
Q(uintus) Florius
Maternus
praef(ectus) coh(ortis)
I Tung(rorum)
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [vii: 642] Vercovicium (Britannia)
Housesteads (Regno Unito)
  Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Cocidius]►
SILVANVS SINQVATIS
DEO SILVANO SINQV
PATERNIVS PRO SA
LVTE EMERITI FILI
SUI IO S L M
Deo Silvano Sinqu(ati)
Paternius pro sa-
lute Emeriti fili(i)
sui io(tum) [recte: vo(tum)] s(olvit) l(ibens) m(erito)
CIL [xiii: 3968] Treveri (Gallia Belgica)
Gérouville, Meix-devant-Virton (Wallonie, Belgio)
  Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Sinquatis]►
SILVANVS SVCELLVS
DEO SV
CELO
SILVANO
TI GPIP
Deo Su-
celo
[S]ilvano
Ti(berius) GPIP
CIL [xiii: 6224] Borbetomagus (Germania Superior)
Worms (Rheinland-Pfalz, Germania)
  Fonti: [Inscriptiones Latinae Selectae > Sucellus]►
SILVANVS VINOTONVS
DEO
VINOTONO
SILVANO IVL
SECVNDVS 
COH I THRAC
V S L L M
[Deo]
Vinotono
Silvano Iul(ius)
Secundus (centurio)
coh(ortis) I Thrac(um)
v(otum) s(olvit) l(libens) l(aetus) m(erito)
AE [1947: 133] Lavatrae (Britannia)
Bowes (Regno Unito)
DEO VINO
TONO SILVA
NO AVG T
[†]RBIVS PRI
[†]NVS PR
AEF COH I THRAC
[†]
Deo Vino-
tono Silva-
no Aug(usto) T(itus)
[†]rbius Pri
[†]nus p[r]-
aef(ectus) coh(ortis) I Thrac(um)
[†]
AE [1988: 850] = RIB [03: 3251] Lavatrae (Britannia)
Bowes (Regno Unito)
Intersezione: Sezioni - Alianora
Sezione: Fonti - Nabū-kudurri-uṣur
Area: Celtica - Óengus Óc
Ricerche e testi di Dario Giansanti.
Creazione pagina: 26.04.2014
Ultima modifica: 23.01.2016
 
POSTA
© BIFRÖST
Tutti i diritti riservati